Search
Yataş

Şirket Bilgileri

Genel Bilgiler

  • Şirketin Sicil Numarası: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü - 14222
  • Ticaret Unvanı: Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş
  • Şirketin Merkezi: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No: 4-6 Melikgazi / KAYSERİ
  • Ödenmiş Sermaye Miktarı: 149.798.932,5 - TL
  • Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000.- TL
  • MERSİS No: 0940001718300014
  • Vergi Dairesi/No: Gevhernesibe V.D - 9400017183

Ana Sözleşme Yataş Ana Sözleşme

ORTAKLIK YAPISI

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermaye Payı(TL)

Ortaklık Payı (%)

Öztaşkın Ailesi

43.993.795,45

29,37

Altop Ailesi

18.639.934,15

12,44

Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş

8.467.847,26

5,65

Yataş A.Ş.

6.035.734,40      

4,03

Halka Açık

72.661.621,24   

48,51

Toplam

149.798.932,50

100

 

İŞTİRAKLER
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Yataş Grup'un Sermayedeki Payı(%)
Yataş International Gmbh İhracat/İthalat 100.000,00 EUR 100
Yataş Rus Limited Şirketi İhracat/İthalat 3.500.000,00 RUB 100
Enza Home International İhracat/İthalat 50.000 USD 100YÖNETİM KURULU

Yavuz ALTOP                          Yönetim Kurulu Başkanı               CV
Yılmaz ÖZTAŞKIN                  Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi   CV
H. Nuri ÖZTAŞKIN                  Yönetim Kurulu Başkan Vekili       CV
Şükran BALÇIK                       Yönetim Kurulu Üyesi                   CV
Nimet EŞELİOĞLU                  Yönetim Kurulu Üyesi                   CV
Aytül KABAKCI                         Yönetim Kurulu Üyesi                   CV
Serhan Sinan ALTOP                Yönetim Kurulu Üyesi                  CV
İzzet SÜMER                            Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi    CV
Ertuğrul Bertan KAYA                Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi   CV

Emin Ethem KUTUCULAR        Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi     CV
Mehmet Gazi SÖNMEZ             Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi    CV

KOMİTELER

Denetim Komitesi:

Emin Ethem Kutucular                Başkan

Ertuğrul Bertan Kaya                  Üye

İzzet Sümer                               Üye

Mehmet Gani Sönmez                Üye

 

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Mehmet Gani Sönmez                Başkan

Emin Ethem Kutucular                Üye

İzzet Sümer                               Üye

Serhan Sinan Altop                     Üye

Özgür Fırat Certel                       Üye

 

Risk Erken Saptanması Komitesi:

Ertuğrul Bertan Kaya                  Başkan

Mehmet Gani Sönmez                Üye

Emin Ethem Kutucular                Üye
Nimet Eşelioğlu                          Üye

Tevfik Altop                                Üye