Search
Yataş

Performans Yönetimi

Yataş Performans Yönetim Sisteminin temelini açık, net ve motive edici beklentiler oluşturmak ve çalışanlardan neler beklendiğini açık ve net biçimde onlara iletmek oluşturur. Yataş, aşağıdaki araçları kullanarak beyaz yakalı çalışanlardan beklentilerini ortaya koyar;

Şirket Yönetmelikleri, Politikaları, Prosedür ve Talimatlar
Görev Tanımı (Temel Sorumluluklar ve Yetkinlikler
Yıllık Hedefler

Şirket Yönetmelikleri, Politikaları, Prosedür ve Talimatlar

Şirketin çalışanlarından beklentilerini ortaya koymak ve bunları çalışanlara iletmek üzere kullandığı bir diğer araç ise, Şirket yönetmelikleri, politikaları, prosedürleri ve talimatlarıdır. Şirket, Çalışanlardan, bu araçlarla belirlenmiş olduğu esaslara uygun çalışmalarını bekler. Yıllık Hedefler Yataş’ta, her yıl üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara doğru yayılan bir yıllık hedef belirleme süreci izlenir. Şirket Vizyon, Misyon ve Stratejileri doğrultusunda önce Şirket Hedefleri, sonra Departmanların Hedefleri belirlenir, sonra bu hedefler sorumlulukları doğrultusunda tüm çalışanlara dağıtılır. Amaç, Şirket stratejilerini, tek tek çalışanlar bazında koordineli ve başarılı eylemlere dönüştürmektir. Yıllık Şirket Hedefleri ve Yıllık Departman Hedefleri “Balanced Score Card” metodolojisine göre dört kategoride belirlenir;

  • Finansal Hedefler:Geçmişte yapılan işlerin ve bunlarla ilgili mevcut durumun ölçülebilen ekonomik sonuçlarla ilgili sayısal hedeflerdir.
  • Müşteri Hedefleri:Şirketin rekabet edeceği müşteri ve pazar kesimlerini ve bu hedef kesimlerinde şirketin göstereceği performansın ölçülerini tanımlar.
  • İş/Süreç Hedefleri:Bu boyutta şirket içi hangi önemli işleyiş yöntemleri geliştirilmesi, iyileştirilmesi gerektiği saptanır. Sadece mevcut sistemlerin saptanıp geliştirilmesinin yanı sıra, mükemmel sonuçlara ulaşmak için oluşturulacak yeni süreçlerin de belirlenmesidir.
  • Öğrenme ve Gelişim Hedefleri:Tüm çalışanlar için ilgili dönem içerisinde gerçekleştirilmek istenen ve gerek yöneticilik vasıflarını ilgilendiren konular, gerekse çalışanların kişisel gelişimleri (bilgi beceri ve yetkinlikleri) dikkate alarak belirlenen hedeflerdir. Teknolojik altyapı ve destek hedefleri de bu hedef türünde bulunur.

Hedeflerin, spesifik (S), ölçülebilir (M), zorlayıcı fakat ulaşılabilir(A), gerçekçi (R) ve zamanı belli (T) olarak verilmesi sürecin sağlıklı işletilmesinin garantisidir. Şirket’in büyümesinde en fazla etkili olacak, kilit hedefler oluşturmak esastır.