Search

KVKK


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır). KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde Başvuru Sahibi’ne kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bir takım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi’nin haklarına ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuru için KVKK Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayınız.