Search
Yataş

Kariyer Yönetimi

Çalışanın; kendini geliştirmesi doğrultusunda, bulunduğu kademe/seviye içerisinde ilerlemesidir. Terfiinin gerçekleşebilmesi için kişinin yaptığı işin kapsamının büyümesi gereklidir. Terfi kişinin bulunduğu departman içinde olabileceği gibi kademesi artması koşulu ile başka departmana doğru da olabilir.

Atama, çalışanın organizasyonel ihtiyaçlardan dolayı, kendi biriminde veya başka bir birimde, yönetmekten/yürütmekten sorumlu olduğu organizasyon biriminin değişmesidir. Atama kişinin bulunduğu birim içinde olabileceği gibi kademesi değişmemesi koşulu ile başka birime doğru da olabilir.

Bir kişi için sadece terfi veya atama ayrı ayrı gerçekleşebileceği gibi bir kişi bir pozisyona atanırken aynı anda terfi de edebilir.

Terfi/Atama Değerlendirme Kriterleri aşağıdaki gibidir;

 • Yükseltileceği unvanda / birimde boş kadro bulunması,
 • Mevcut görevinde başarılı (performansının yüksek) olması,
 • Mesleki bilgi ve becerilerinin pozisyon için yeterli olması
 • Eğitim düzeyinin yeterli olması,

Terfi/Atama için önerilen çalışanlar ile mevcut çalışanların durumları karşılaştırılır, burada amaç organizasyon içinde bir rahatsızlığa yol açmasını önleyecek bir değerlendirme yapılmasıdır.

 • Değerlendirme kriterlerinin tamamının sağlanmış olması adayın Terfi/Atamasının yapılacağı anlamına gelmez.
 • Terfi ve Atama süreci içerisinde iki kademe atlayarak ilerleme yapılamaz. Bundan dolayı bir üst kademeye geçiş için ilgili kademede bir süre çalışmış olunması gerekir.
 • Prensip olarak bulunulan kademeden, daha alt bir kademeye geçiş olmaz.
 • Bir organizasyon birimine Atama ihtiyacı olması durumunda İK Yetkilisi, Departman içinden varsa daha uygun gördüğü adayları önerebilir.
 • Atamalar için deneme süresi 2 aydır.

Yedekleme

Yataş Grup’ta kritik pozisyonların boş kalması durumunda pozisyonu doldurabilecek adayları ve bu adaylarla ilgili aksiyonları önceden belirlemek amacıyla Yedekleme Sistemi kurulmuştur. Süreç aşağıdaki gibi ilerler;

 • İnsan Kaynakları ve İlgili Birim Üst Yöneticileri tarafından Kritik Pozisyonlar belirlenir.
 • Bu pozisyonların gerektirdiği kriterler belirlenir.
 • Bu pozisyonları yedekleyecek kişiler belirlenir.
 • Yedekleyen adayların, yedekledikleri pozisyon ile ilgili gelişim ihtiyaçları tespit edilir.
 • Gerekli Eğitim ve Gelişim faaliyetleri planlanır.