Search
Yataş

İnsan Kaynakları Politikamız

YATAŞ GRUP tarafından benimsenen, “İşletmelerin en önemli gerçeğinin insan faktörü olduğu ve İnsana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarımıza gereken önemi vermek” ilkesi ışığında,

  • Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacak adaylar arasından yaparız.
  • Rekabet üstünlüğü insan kaynağımızın asıl temelidir.
  • Çalışanlarımız Şirketimizin değerlerini benimser.
  • YATAŞ’ın çalışmak için tercih edilen bir şirket olmasını hedefleriz.
  • YATAŞ’ın ilkelerine uygun şekilde, çalışanlarımızın ve şirketimizin beklentilerini dengeleriz.
  • Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir ve teşvik ederiz.
  • İhtiyaçlarımızın karşılanmasında şirket içi insan kaynağımıza öncelik veririz.
  • İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder ve şirketimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.