Search
Yataş

Genel Kurullar


2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 12.05.2023
Davet Gündem Vekaletname
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Dağıtım Tablosu

Faaliyet Raporu
Yataş SPK Raporu
Hazır Bulunanlar Listesi
Toplantı Tutanağı 12.05.2023


2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - 17.05.2022
Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Vekaletname Örneği

Genel Kurul Gündemi
Kar Dağıtım Tablosu
Yataş Faaliyet Raporu
Yataş SPK Rapor
Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurul Tutanağı


2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 26.05.2021
Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Esas Sözleşme Tadil Metinleri
Vekaletname Örneği

Genel Kurul Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi
Genel Kurul Tutanağı
Geri Alım Programı

2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı – 28.11.2020
Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Temettü Ödemesi

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 15.05.2020
Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Yataş Faaliyet Raporu
Yataş SPK Rapor
Genel Kurul Gündemi
Vekaletname Örneği
Hazır Bulunanlar Listesi
Genel Kurul Tutanağı

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 21.05.2019
Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Yataş Faaliyet Raporu
Yataş SPK Rapor
Genel Kurul Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
SPK ve GTB Onaylı Tadil Metinleri


2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 31.05.2018
Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Geri Alım Programı 2018
Hazır Bulunanlar Listesi
Toplantı Tutanağı
Yataş Faaliyet Raporu
Yataş SPK Rapor

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 22.06.2017
Gündem
Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Genel Kurul Onaylı Ana Sözleşme Tadili
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Esas Sözleşme Tadil Metinleri
Kar Payı Dağıtım Tablosu
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
Hisse Geri Alım Programı
Yönetim Kurulu 2016 Faaliyet Raporu

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 20.07.2016
Gündem
Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Genel Kurul Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Kar Payı Dağıtım Tablosu
Pay Geri Alım Programı
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
Yönetim Kurulu 2015 Faaliyet Raporu

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 28.07.2014
Genel Kurul Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
Davet
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Vekaletname
Bağımsız Aday Bilgileri
Kar Dağıtım Tablosu
2014 Yılı Hesap Dönemi Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Yönetim Kurulu 2014 Faaliyet Raporu

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 19.06.2014
Genel Kurul Tutanağı
Ana Sözleşme Tadili İçin SPK ve Bakanlık İzinleri
Kar Dağıtım Tablosu
2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
2013 Yılı Hesap Dönemi Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Davet Metni , Gündem , Vekaletname
Yataş Kar Payı Dağıtım Politikası
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı – 05.07.2013
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Ana Sözleşme Tadili İçin SPK ve Bakanlık İzinleri
Kar Dağıtım Tablosu
2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
2012 Yılı Hesap Dönemi Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Davet Metni , Gündem , Vekaletname
Genel Kurul İç Yönergesi
Yataş Kar Payı Dağıtım Politikası

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - 20.07.2012
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzinleri
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Davet Metni, Gündem ve Vekaletname

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - 22.06.2012
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzinleri
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Davet Metni, Gündem ve Vekaletname

2011 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - 21.02.2011
Davet Metni, Gündem ve Vekaletname
Açılış Bilançosu ve Üç Yıllık Tahmini Bilançolar
Duyuru Metni
Yönetim Kurulu Raporu
Uzman Kuruluş Raporu
Bilirkişi Ek Raporu
Bilirkişi Raporu
Yataş 2009 Faaliyet Raporu
Yataş 2009 Yılı Bilanço - Gelir Tablosu
Yataş 2008 Yılı Faaliyet Raporu
Yataş 2008 Yılı Bilanço Gelir Tablosu
Yataş 2007 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu
Yataş İstanbul Pazarlama 2009 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu
Yataş İstanbul Pazarlama 2008 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu
Birleşme Sözleşmesi

2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - 10.06.2011
SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzinleri
Kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
2010 Yılı Faaliyet Raporu
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim RaporuDavet Metni, Gündem ve Vekaletname