Search
Yataş

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Vizyonumuza ulaşma yolunun, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemlerinin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle, biz Yataş Grup olarak;

  • Paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı ve beklentilerin ötesine geçmeyi,
  • Geri bildirimlerin sürekliliğini sağlayarak, paydaşlarımızın her türlü şikâyetini etkin biçimde ele alarak çözüme ulaştırmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizi yasalara ve her türlü mevzuat şartlarına uygun yürütmeyi,
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmayı,
  • Yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışmayı,
  • Etkin kaynak kullanımı ile çevresel etkileri azaltmayı ve kirlenmenin önlenmesi için çalışmayı,
  • İnsana, doğaya ve topluma değer katan faaliyetleri yürütmeyi
  • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi, gerekli amaç hedefleri oluşturmayı, gözden geçirmeyi ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı
  • Tüm süreçlerimiz de Risk ve Fırsatları değerlendirmeyi,
  • Enerji verimli tasarımları desteklemeyi, ürün ve hizmetleri tedarik etmeyi


Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.