KAPAT
KATEGORİLER

Kullanıcı Sözleşmesi

Gizlilik/Güvenlik – Kişisel Verilerin KorunmasıPolitikası ve İletişim İzni

  1.      Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ve İletişim İzni’nin Amacı

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası, yatasbedding.com.tr web sitesinin üyelerine dair ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin kullanım alanlarını ve şekillerini, yatasbedding.com.tr’nin bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini, yatasbedding.com.tr’nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniziaçıklamaktadır.

 

  1.      İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Yataş Grup markaları (Enza Home, Yataş Bedding) üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük ve hizmet standartları çerçevesinde yasalarda sayılan yükümlülükleri yerine getirmeyi; sizlere daha iyi hizmet verebilmeyi, istatistiki çalışmalar yapabilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad,soyad, doğum tarihi, cep telefon numarası, adres, e-posta adresi, cinsiyet, sosyal medya hesap bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler, yatasbedding.com.tr’nin siz değerli müşterilerine sunduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

YATAŞ A.Ş, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

YATAŞ A.Ş, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

 

  1.      Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, yatasbedding.com.tr ve enzahome.com.tr websiteleri içindeki “İletişim Formu” bölümünden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri talep edebilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklarsaklıdır.

 

  1.      Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim halegetirilir.

 

  1.      Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Yataş Grup, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehddi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) veya Yataş Grup ya da siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Yataş Grup haklarını ve mülkiyetini korumak vesavunmak; (c) Yataş Grup çalışanlarının veya aracılarının, Yataş Grup ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

  1.      Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Yataş Grup, kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanır. Yataş Grup kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Yataş Grup’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Yataş Grup bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

  1.      Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılabilecek Değişiklikler

Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleştirebiliriz. Topladığımız kişisel bilgileri korumak için hangi yöntemlerden yararlandığımız konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu gizlilik bildirimini ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

  1.      Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

Yataş Grup, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin yatasbedding.com.tr ve enzahome.com.tr’nin sitelerine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca yatasbedding.com.tr ve enzahome.com.tr’de yer alan “Bilgi İletişim Formu”ndan bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

 

  1.      Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

  1.   İletişim İzni

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Yataş Grup’un sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.