CATEGORIES
Yataş

Şirket Bilgileri

Genel Bilgiler

  • Şirketin Sicil Numarası: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü - 14222
  • Ticaret Unvanı: Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
  • Şirketin Merkezi: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No: 4-6 Melikgazi / KAYSERİ
  • Ödenmiş Sermaye Miktarı: 149.798.932,5 - TL
  • Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000.- TL
  • MERSİS No: 0940001718300014
  • Vergi Dairesi/No: Gevhernesibe V.D - 9400017183

Ana Sözleşme Yataş Ana Sözleşme

ORTAKLIK YAPISI

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermaye Payı(TL)

Ortaklık Payı (%)

Öztaşkın Ailesi

43.993.795,45

29,37

Altop Ailesi

18.639.934,15

12,44

Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş

8.467.847,26

5,65

Yataş A.Ş.

6.035.734,40      

4,03

Halka Açık

72.661.621,24   

48,51

Toplam

149.798.932,50

100

 

İŞTİRAKLER
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Yataş Grup'un Sermayedeki Payı(%)
Yataş International Gmbh İhracat/İthalat 100.000,00 EUR 100
Yataş Rus Limited Şirketi İhracat/İthalat 3.500.000,00 RUB 100
Enza Home International İhracat/İthalat 50.000 USD 100YÖNETİM KURULU

Yavuz ALTOP                  Yönetim Kurulu Başkanı               CV
Yılmaz ÖZTAŞKIN          Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi   CV
H. Nuri ÖZTAŞKIN          Yönetim Kurulu Başkan Vekili       CV
Şükran BALÇIK              Yönetim Kurulu Üyesi                   CV
Nimet EŞELİOĞLU         Yönetim Kurulu Üyesi                   CV
İzzet SÜMER                  Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi    CV
Ertuğrul Bertan KAYA     Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi   CV

KOMİTELER

Risk İzleme Komitesi :
İzzet Sümer                Başkan
Ertuğrul Bertan Kaya  Üye
Şükran Balçık             
Üye
Nimet Eşelioğlu           Üye
Tevfik Altop                 Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi :
Ertuğrul Bertan Kaya   Başkan
İzzet Sümer                  Üye
Şükran Balçık               Üye
Özgür Fırat Certel        Üye

Denetim Komitesi :
Ertuğrul Bertan Kaya   Başkan
İzzet Sümer                 Üye